Keuring en inspecties

Wij keuren en inspecteren uw brandpomp!

Keuring en inspectie van uw Firepack

De milieueisen worden steeds strenger. De eisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgesteld in het Activiteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle pompsets door een SCIOS gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek geïnspecteerd moeten worden. WB Firepacks kan deze keuringen voor u verzorgen en u zo helpen te voldoen aan regelgeving. SCIOS staat voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties.

Wat betekent een SCIOS-keuring voor uw pompinstallatie?

Afhankelijk van uw installatie moet u voldoen aan bepaalde SCIOS-eisen. Tijdens de keuring worden de volgende SCIOS-onderdelen gecontroleerd:

  • Scope 4 Keuring van verbrandingsmotor en gasturbines.
  • Scope 7c Brandstoftoevoerleiding. Deze geldt alleen voor installaties met een externe tank.

De stappen van keuring

Stap 1: Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Heeft u een nieuwe installatie of is uw pompset nog nooit geïnspecteerd? Dan is de eerste stap het uitvoeren van een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). WB Firepacks kan deze EBI uitvoeren bij de inbedrijfsstelling van uw Firepack, pompsets van andere fabrikanten en Firepacks die al langer tijd in bedrijf zijn. Tijdens de EBI controleren we of het ontwerp van uw installatie aan de geldende normen en voorschriften voldoet. Vervolgens worden de grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld voor de volgende inspecties, een essentiële stap in de SCIOS-procedure.

Stap 2: Periodieke Inspectie (PI)

Na de EBI moet uw installatie periodiek geïnspecteerd worden. Ook de Periodieke Inspectie kan uitgevoerd worden door WB Firepacks. Aan de hand van het EBI-rapport worden de volgende punten gecontroleerd: aanwezige veiligheidsvoorzieningen, eventuele aanpassingen en of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd. 

Uw installatie SCIOS-proof

WB Firepacks verzorgt zowel onderhoud als de periodieke SCIOS-inspectie aan alle diesel gedreven Firepacks en alle brandbluspompsets van andere leveranciers. Mocht u nog vragen hebben omtrent de SCIOS regelgeving en of certificeren van uw brandbluspompsets (al dan niet van WB Firepacks) aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten over onze service?

“Installateurs en eindgebruikers komen bij mij terecht als zij vragen hebben met betrekking tot het onderhoud of keuring. Ons Service team houdt het “hart” van uw brandblusinstallatie in goede conditie en verzekert de werking op het moment dat dat nodig zou zijn!”

Willem den Breejen