HES Hartel Tank Terminal  |

Olie- & gasindustrie

HES Hartel Tank Terminal

HES Hartel Tank Terminal heeft naar aanleiding van de bouw van een nieuw tanken park  de handen ineengeslagen met Cegelec Belgium voor onder andere de brandbeveiligingsinstallaties. De vraag vanuit HES HTT was dat er voor verschillende tankputten water en schuimconcentraat geleverd moet worden. Daarnaast is het belangrijk dat dit geleverd wordt op basis van gestelde marges. 

De vraag

De 54 tanks van HES HTT zijn voorzien van een verkoeling- en blussysteem. Om dit te realiseren heeft HES HTT de handen ineengeslagen met Cegelec Belgium.

WB Firepacks is door Cegelec Belgium gecontracteerd voor de inrichting van de pompkamer. De vraag was tweeledig: een pompkamer voor het leveren van water én een pompkamer voor het leveren van schuimconcentraat. Gezien de brandbaarheid van de goederen binnen HES HTT is het belangrijk dat de juiste hoeveelheid schuim wordt toebedeeld.

De oplossing

De pompkamer voor de watertoevoer is voorzien van drie diesel aangedreven verticale pompen. Deze verpompen het water, afkomstig uit het Hartelkanaal, naar de verschillende tanks.

In de tweede pompkamer (toelevering van schuim) is voorzien van drie diesel aangedreven Foampacks. Deze sets zijn aanwezig om het schuimconcentraat naar de tanks te verpompen. Vervolgens moet de juiste hoeveelheid schuimconcentraat wordt toegediend. Om deze reden is er per tankput een EFC (Electronic Flow Controller) geplaatst. Deze EFC zorgt voor een bijmengpercentage van 3% schuimconcentraat in combinatie met 97% water.

De uitdaging

De grootste uitdaging was de zeer lange afstand tussen de water- en schuimconcentraatbron en de tankputten. We hebben te maken met een terrein van 27 hectare met 54 tanks. Middels twee ondergrondse leidingen wordt het water en schuimconcentraat naar de tanks verpompt. 

Cegelec Belgium heeft in samenwerking met HES HTT een live schuimtest gedaan in tankput 4. Tijdens deze test moest de volledige tankput na 5 minuten volledig gevuld zijn met schuim. Het doel van deze test was om te zien of alle systemen aan de vooraf gestelde eisen voldeden. De resultaten van de test waren positief. Er was een na 5 minuten een volledige dekking met schuim. Het bijmengpercentage van het schuim lag tevens binnen de vooropgestelde marges.

Over HES Hartel Tank Terminal

HES International is een groep van droge en natte bulk bedrijven in Europa, maar met hun zwaarte punt in Nederland. HES Hartel Tank Terminal richt zich specifiek op de op- en overslag van brandstoffen, zoals benzine, diesel en scheepsbrandstoffen. Op het terrein van 27 hectare staan 54 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3.

Meer weten over onze oplossingen?

“Ik ga met installateurs en eindgebruikers in gesprek om samen uit te zoeken welke behoefte zij hebben op het gebied van nieuwbouw. Wanneer wij de behoefte in kaart hebben gebracht, breng ik een advies uit over welke oplossing(en) het meest geschikt zijn!”

Sjaak Blom

Gerelateerde projecten

Hoogbouw

Olie- & gasindustrie