Onze missie

Onze missie

WB Firepacks is een internationale producent, installateur en onderhoudspartner van pompinstallaties voor blussystemen. Samen maken wij de samenleving al ruim 50 jaar brandveiliger. Dat doen we vanuit ons hoofdkantoor in Nederland in nauwe samenwerking met adviseurs, installateurs en (eind)gebruikers van sprinkler-, mist- en schuimoplossingen.

Al onze installaties voldoen – minimaal – aan de strengste (inter)nationale normen. We garanderen 100% betrouwbaarheid. We ontzorgen onze klanten in het volledige proces: selectie en aanschaf, installatie en inbedrijfstelling, keuren, certificeren en onderhouden van de installatie. Dat betekent ook dat we altijd maatwerk leveren; iedere omgeving vraagt om een specifieke, eigen blusmethode. Door onze kennis en ervaring te delen, zorgen we dat veiligheid nooit in het gedrang komt.
WB Firepacks: Our Power, Your Safety.

WB Firepacks en klanten

Wij ondersteunen bij de keuze van de meest optimale pompinstallatie(s) voor uiteenlopende utiliteits-, industriële en logistieke applicaties. Dit betreft nieuwbouw, maar ook renovatie van bestaande installaties. We zorgen voor een concreet (meerjaren)onderhoudsplan en alle bijbehorende service-activiteiten. Zo verlagen en stabiliseren we de total cost of ownership voor onze klanten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid.

WB Firepacks en medewerkers

Onze medewerkers ontwikkelen, produceren, testen, installeren en onderhouden het hart van de installatie: de pompinstallatie. Om onze klanten brandveiligheid te kunnen blijven garanderen, zijn we continu bezig met de ontwikkeling van onze medewerkers. Met behulp van coaching in een veilige werkomgeving en een breed aanbod aan trainingen en opleidingen zorgen we ervoor dat onze klanten ook in de toekomst op ons kunnen rekenen.

Voor onze medewerkers willen we een inspirerende omgeving zijn. We bieden ruimte voor jong en oud, ervaren en onervaren. Met intelligentie, creativiteit en een generatie vol inspiratie creëren we een boeiende werkomgeving waar mensen graag (blijven) werken.