Schuimsets
en bijmeng-
systemen

Blusschuiminstallatie in risico-omgevingen

Schuimsets en bijmengsystemen

Brand ontstaat door een combinatie van brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron. Om de brand te blussen is het noodzakelijk om één van de drie pijlers weg te halen. Wanneer de brand is ontstaan door chemische stoffen, wordt er vaak gebruik gemaakt van het blussen met schuim. Het schuim fungeert als deken om de zuurstof te verdrijven en op deze manier de brand te blussen. Schuimsets worden vaak toegepast bij opslagplaatsen of bedrijven waar gewerkt wordt met (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.

Om schuim te maken, moet er water en schuimconcentraat gepompt worden. Voor dit proces hebben wij naast de Firepack ook een Foampack (schuimpomp) ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat er exact de juiste hoeveelheid schuimconcentraat wordt geïnjecteerd, hebben we een bijmengsysteem ontwikkeld (EFP).  Wanneer het water met het schuimconcentraat is gemengd, wordt dit naar de hal gepompt en vullen de schuimgeneratoren de hal met schuim.

Oplossingen - schuimsets en bijmengsystemen - electronic foam proportioner (EFP)

Electronic Foam Proportioner (EFP)

De EFP is een eigen productinnovatie van WB Firepacks. Dit uniek FM-gecertificeerd bijmengsysteem zorgt voor de juiste dosering van schuim en water bij het blussen van een brand. Hierdoor is er géén verlies van schuimconcentraat, veel minder milieuschade en daarom aanzienlijk lagere bedrijfskosten.

Unieke eigenschappen van de EFP:

 • Geen schuimverlies tijdens wekelijks/jaarlijks testen
 • Dosering = ± 0,1% rondom de gewenste waarde
 • Bijmengpercentage onafhankelijk van soort schuim
 • Geen drukverliezen in de waterstroom
 • Breed doseergebied
 • Werkt op 24V
 • Volledig RVS uitgevoerd
 • FM-gecertificeerd schuim bijmengsysteem
 • IP54
Oplossingen - schuimsets en bijmengsystemen - EFP Compack - WB Firepacks

EFP Compack

De EFP Compack is een garantie voor de toekomst. De productcombinatie bestaat uit drie componenten: de aandrijving (elektrisch/diesel), de schuimpomp (Fire Lion) en een bijmengsysteem (de EFP). Onafhankelijk van elkaar hebben de componenten hun kwaliteit bewezen. Al deze componenten zijn te verkrijgen met een <FM> Approval. Het feit dat deze op een compacte manier zijn gecombineerd maakt dit een “plug and play system”. 

Unieke eigenschappen van de EFP Compack:

 • Dit systeem is klaar voor gebruik; een plug-and-play-systeem
 • Deze EFP Compack streeft naar de hoogste kwaliteitseisen op basis van de bestaande certificeringen
 • De doseernauwkeurigheid blijft behouden ongeacht de temperatuur of viscositeit van het schuimconcentraat.
 • Mengnauwkeurigheid van 0,1%
 • Testvoorzieningen om het systeem te testen zonder daadwerkelijk schuimconcentraat met water te mengen. Dus geen verlies van schuimconcentraat, geen milieuschade en een forse verlaging van de kosten
 • Zelf diagnostisch

Twin Firepack

De Twin Firepack is een unieke toepassing voor het blussen met water én schuim. De twee verschillende pompen worden aangedreven vanuit één brandbeveiligingsinstallatie. Dit levert ruimte en kostenbesparing op. Deze toepassing wordt veel gebruikt in petrochemische industrie, tunnels, hangars en op offshore (boor)platforms.

Specificaties:

Aandrijving|Diesel
Vermogen|tot 1000 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA
Waterpomp|Capaciteit: 100 – 2000 m3/hr / Druk: tot 16 bar
Schuimpomp|Capaciteit: 0 – 115 m3/hr / Druk: tot 20 bar

Foampack

Kenmerkt uw omgeving zich door de aanwezigheid van brandbare stoffen zoals benzine, diesel en kerosine? Dan biedt een brandblussysteem op basis van schuim een oplossing. Door een combinatie water en schuimvormend middel over de brand aan te brengen wordt de toevoer van zuurstof afgesloten. Het blussen met schuim wordt veel toegepast in petrochemische industrie, tunnels, hangars en op offshore (boor)platforms. WB Firepacks levert <FM> approved schuimpompen, waarmee u verzekert bent van de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Specificaties:

Aandrijving|Diesel
Vermogen|tot 100 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA
Capaciteit|0 – 115 m3/hr 
Druk|tot 20 bar

Specificaties:

Aandrijving|Elektrisch
Capaciteit|0-115 m3/u
Druk|tot 20 bar
Vermogen|tot 100 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA

Electronic Flow Controller (EFC)

Met de EFC (Electronic Flow Controller) wordt een optimale dosering van schuim in uw schuiminstallatie geregeld. Binnen 3 seconden ontstaat er een exacte bijmenging van schuimvormend middel in de waterflow. De belangrijkste voordelen zijn geen drukverlies in de waterstroom en een significante kostenbesparing. Het doordachte ontwerp zorgt ervoor dat er géén verlies van schuimconcentraat is. Bovendien is de EFC geschikt voor alle soorten schuimvormend middel en is achteraf veranderen van fabricaat, type en/of viscositeit van schuimvormend middel mogelijk. Dat maakt de EFC van zeer toegevoegde waarde op uw schuiminstallatie.

Unieke eigenschappen van de EFC

 • De juiste bijmengpercentage binnen 3 seconden
 • Geen drukverlies in de waterleiding
 • Self-monitoring
 • Geautomatiseerde self-check iedere 24 uur
 • Toepasbaar voor alle soorten schuimvormend middel
 • Testen zonder schuimverlies
 • Achteraf veranderen van schuimvormend middel mogelijk
 • Achteraf veranderen van bijmengpercentage mogelijk

Meer weten over onze oplossingen?

“Ik ga met installateurs en eindgebruikers in gesprek om samen uit te zoeken welke behoefte zij hebben op het gebied van nieuwbouw. Wanneer wij de behoefte in kaart hebben gebracht zal ik een advies uitbrengen over welke oplossing(en) het meest geschikt zijn!”

Sjaak Blom