Oplossingen voor sprinkler- installaties

Brand snel onder controle met een sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in de stand-by modus. Een sprinklerinstallatie is bedoeld om een beginnende brand onder controle te houden of te blussen. Een sprinklerinstallatie slaat zelf aan wanneer er brand is. Hetzelfde geldt voor de pompset van de installatie: de Firepack. U moet er van op aan kunnen dat de brandpomp, in geval van brand, direct in werking treedt.

Sprinklers zijn een effectieve, betrouwbare methode om gebouwen, goederen en mensen tegen de risico’s van brand te beschermen. WB Firepacks helpt u de meest economische en technisch verantwoorde oplossing voor uw situatie te bepalen. Dit doen we aan de hand van een aantal parameters:

  • In welke omgeving staat de installatie?
  • Welke specificaties zijn van toepassing?
  • Welke druk is gewenst?
  • Welke flow is gewenst?
  • Hoe is de watervoorziening (onder toeloop- of zuigcondities)?
  • Is er een voorkeur voor aandrijving?

Wij bieden een complete lijn diesel- en elektromotor gedreven brandbluspompunits, oftewel Firepacks. Deze zijn ontworpen, gebouwd en getest volgens nationale en internationale richtlijnen.

End suction

Een Firepack voorzien van een End suction pomp wordt vaak
toegepast wanneer er relatief kleinere watercapaciteiten benodigd
zijn. Denk hierbij aan bouwmarkten, winkelcentra en kantoorge-
bouwen. Dé onderscheidende factor van een End suction is dat de
pomp het water vanuit een lager gelegen niveau kan aanzuigen,
denk aan een grondwaterbassin onder de fundering of een lager
gelegen kanaal of rivier.

Specificaties Diesel

Aandrijving|Diesel
Capaciteit|0-1200 m3/u
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 500 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA, VdS

Specificaties Elektrisch

Aandrijving|Elektrisch
Capaciteit|0-1200 m3/u
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 500 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA, VdS

Multiple-outlet

In geval van een brand in een woontoren, hoog kantoorpand of zelfs wolkenkrabber, is de brandweer niet in staat om vanaf de grond de volledige brand te blussen. In dit geval is de Multiple-outlet pomp dé oplossing om de brandbeveiliging te garanderen. Door het toepassen van de  Multiple-outlet pomp is er maar één installatie nodig voor het totale pand. Het levert een grote ruimte en dus kostenbesparing op. Vierkante meters kunnen hierdoor goed op een andere manier worden benut. In de meeste gevallen wordt, vanwege geluidseisen, gekozen voor elektrische aandrijving.

Specificaties Diesel

Aandrijving|Diesel
Capaciteit|0-350 m3/hr
Druk|tot 40 bar
Vermogen|tot 300 Kw
Voorschriften|NFPA, EN 12845, CEA

Specificaties Elektrisch

Aandrijving|Elektrisch
Capaciteit|0-350 m3/hr
Druk|tot 40 bar
Vermogen|tot 300 Kw
Voorschriften|NFPA, EN 12845, CEA

Splitcase

WB Firepacks bouwt verschillende diesel- en elektromotor gedreven Firepacks met verschillende pompen. Een Firepack voorzien van een Splitcase pomp is een veelvoorkomende variant. Mede doordat deze pomp het minst vatbaar is voor uitlijnfouten, grote capaciteiten kan verpompen en technisch goed is uitgebalanceerd. Omgevingen waar de Splitcase vaak wordt toegepast zijn distributiecentra, logistieke omgevingen en productiefaciliteiten.

Specificaties Diesel

Aandrijving|Diesel
Capaciteit|100-2000 m3/hr
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 1000 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA

Specificaties Elektrisch

Aandrijving|Elektrisch
Capaciteit|100-2000 m3/hr
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 500 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA

Vertical shaft

Een Vertical shaft pomp wordt toegepast op locaties waar het waterniveau lager ligt dan het hart van de pomp. Met name Amerikaanse voorschriften verbieden het plaatsen van pompen onder aanzuigcondities. In die gevallen maakt men gebruik van een diesel- of elektrisch gedreven Vertical shaft pomp. De Vertical shaft pomp wordt vaak toegepast op locaties waar onvoldoende ruimte is voor een watertank of waar de Firepack, op een steiger, boven een kanaal of rivier staat opgesteld.

Specificaties Diesel

Aandrijving|Diesel
Capaciteit|100-2000 m3/hr
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 1000 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA

Specificaties Elektrisch

Aandrijving|Elektrisch
Capaciteit|100-2000 m3/hr
Druk|tot 16 bar
Vermogen|tot 500 Kw
Voorschriften|FM, NFPA, EN 12845, CEA

Meer weten over onze oplossingen?

“Ik ga met installateurs en eindgebruikers in gesprek om samen uit te zoeken welke behoefte zij hebben op het gebied van nieuwbouw. Wanneer wij de behoefte in kaart hebben gebracht zal ik een advies uitbrengen over welke oplossing(en) het meest geschikt zijn!”

Sjaak Blom