Maatwerk voor ieder project

Oplossingen voor sprinkler, schuim en watermist

Oplossingen

Veiligheid mag nooit in het gedrang komen. Iedere omgeving vraagt om een eigen blusmethode, bijvoorbeeld met sprinkler, blusschuim of watermist. Daarom ontwerpen en maken wij maatwerkoplossingen voor ieder project. Tijdens deze maatwerkoplossingen lopen wij tegen zaken aan welke we kunnen door ontwikkelen om de installatie een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kan zijn in de vorm van een bijmengsysteem, maar kan ook door middel van remote monitoring (Firecoach). Bekijk hieronder al onze oplossingen.

Meer weten over onze oplossingen?

“Ik ga met installateurs en eindgebruikers in gesprek om samen uit te zoeken welke behoefte zij hebben op het gebied van nieuwbouw. Wanneer wij de behoefte in kaart hebben gebracht zal ik een advies uitbrengen over welke oplossing(en) het meest geschikt zijn!”

Sjaak Blom