10 augustus 2023

Cybersecurity en brandbeveiliging?

Wie had jaren geleden gedacht dat “Cybersecurity” een gespreksonderwerp zou zijn binnen de brandbeveiligingsmarkt? De technologie schudt de markt snel door elkaar. Deze nieuwe ontwikkelingen komen voort uit de drang om de kwaliteit van de brandveiligheid in de toekomst te waarborgen. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van deze oplossing. Met de komst van bewaking op afstand en zelfs voorsortering voor besturing op afstand krijgt de wereld van sprinklerinstallaties verschillende dimensies. Cybersecurity van alle data is daarbij essentieel.

Cybersecurity van een remote systeem is onder te verdelen in verschillende aandachtsgebieden:

  1. Identificeren van alle gebruikers
  2. Authenticatie van server en module
  3. Maatregelen bij verbindingsproblemen

Indentificeren van alle gebruikers

Veiligheid begint bij het werken in een digitale omgeving die bestaat uit gebruikers die een connectie hebben met verschillende installaties. Het identificeren van gebruikers is een belangrijk onderdeel voor het handhaven van de beveiliging. Bij Firecoach is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een account aan te maken via een uitnodiging. WB Firepacks wijst samen met de installateur een verantwoordelijke aan voor alle gekoppelde systemen van deze installateur. In de toekomst voegt de installateur zelf technisch personeel toe aan de systemen. De installateur bepaalt welke rechten de nieuwe gebruikers hebben: alleen-lezen, controle en/of gebruikersinstellingen.

Authenticatie van server en module

Het is niet alleen belangrijk om te weten wie onze gebruikers zijn. De Firecoach-module staat in contact met een server. Voordat de verbinding tussen de Firecoach-module en de server tot stand komt, moeten zowel de module als de server worden geauthentiseerd. Als blijkt dat de module of de server zichzelf niet (correct) kan authenticeren dan wordt de verbinding geweigerd. Deze vorm van beveiliging (secure socket connection) beschermt de veiligheid van persoonsgegevens.

Maatregelen bij verbindingsproblemen

Wanneer er een veilige verbinding is, kan Firecoach worden gebruikt waarvoor het gemaakt is: altijd alle sprinklerinstallaties onder controle hebben. In eerste instantie is dit vooral op het gebied van monitoring op afstand, maar Firecoach is al klaar voor testen op afstand. Het is belangrijk om te garanderen dat de connectie met de brandblusinstallatie nooit een storende factor mag zijn. Als bij het testen op afstand de verbinding wegvalt, worden afwijkende stuurcommando’s omgezet naar de ingestelde standaardwaarden. Hetzelfde geldt als de gegevens niet kunnen worden verzonden vanwege een netwerkstoring. In dit geval slaat Firecoach de gegevens op en verstuurt deze bij herstel van de verbinding.

Er zijn nog vele andere cybersecurity maatregelen met betrekking tot remote monitor of remote test modules, zoals Firecoach. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar firecoach.app.

Deel dit nieuws

Het laatste nieuws van WB Firepacks