Solutions

Veiligheid mag nooit in het gedrang komen. Iedere omgeving vraagt om een eigen blusmethode, bijvoorbeeld met sprinkler, blusschuim of watermist. Daarom ontwerpen en maken wij maatwerkoplossingen voor ieder project. Tijdens deze maatwerkoplossingen lopen wij tegen zaken aan welke we kunnen door ontwikkelen om de installatie een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kan zijn in de vorm van een bijmengsysteem, maar kan ook door middel van remote monitoring (Firecoach). Bekijk hieronder al onze oplossingen.

Groupes de pompage pour sprinkler

Installation de mousse et systèmes mixtes

Unites de pompes pour brouillard d'eau

Corps de pompe prefabriqués

Surveillance à distance

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ?

"J'échangerai avec les installateurs et les utilisateurs finaux pour connaître ensemble leurs besoins en matière de construction neuve. Lorsque nous aurons identifié le besoin, je vous conseillerai sur la ou les solutions les plus adaptées!"

Luc Turbang