Solutions

Veiligheid mag nooit in het gedrang komen. Iedere omgeving vraagt om een eigen blusmethode, bijvoorbeeld met sprinkler, blusschuim of watermist. Daarom ontwerpen en maken wij maatwerkoplossingen voor ieder project. Tijdens deze maatwerkoplossingen lopen wij tegen zaken aan welke we kunnen door ontwikkelen om de installatie een kwaliteitsimpuls te geven. Dit kan zijn in de vorm van een bijmengsysteem, maar kan ook door middel van remote monitoring (Firecoach). Bekijk hieronder al onze oplossingen.

Pump sets for sprinkler

Foam sets and proportioning systems

Pump sets for water mist

Prefab pump room

Remote monitoring

Would you like to know more about our solutions?

"I will talk to installers and end users to find out together what their needs are in terms of new construction. When we have identified the need, I will advise you on which solution(s) are most suitable!"

Sjaak Blom